Озеленяване София 🍃 Детски площадки 🎠

ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ

Logo-Zelena-Koncepciya

Професионално озеленяване – ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ.

Професионално озеленяване ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ

Професионално вътрешно и външно озеленяване. Проучване и лицензирано проектиране, съобразено с всички нормативи и изисквания.

Професионално озеленяване - ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ в СофияПрофесионална реализация на всяка идея, в унисон с най-новите тенденции в Градинско-парковото изкуство.

Качествена поддръжка на изградени зелени площи с адекватна намеса на отлични специалисти.

ландшафтна архитектура в зеленото пространствоПроектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи. Фирмата има дългогодишен опит в проектирането и изграждането на ландшафта.

Водни площи и ефекти. Зимни и японски градини. Алпинеуми, каскади, фонтани и аксесоари. Разнообразни градински настилки. Поливни системи. Градинско осветление.

Планиране и изграждане на детски площадки. Детските площадки са жизнено важни за правилното когнитивно, емоционално, физическо и социално развитие на децата.

Освен безопасността при игра, другото важно нещо при проектиране и изграждане на детски площадки, кътове и съоръжения, е те да бъдат интересни на децата за игра. Ето защо ние от Зелена Концепция се стремим да създаваме различни и интересни детски игрови площи.

Зелена Концепция ЕООД винаги се е стремяла към най-новите тенденции в градинско-парковото изкуство и ландшафтния дизайн. Нашият акцент пада не само върху креативния дизайн, но и върху екологията и развитието на актуалния ландшафт. Целта ни е да преобразим средата в естетично и функционaлно пространство, а ландшафтната архитектура е неизменна част от устойчивото и екологично планиране на урбанизираната среда.

Професионално озеленяване – ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ.