Озеленяване София 🍃 💵 Градински настилки

ВИ ДЖИ ЕФ ООД

Logo-sait-VJF

Решения за ландшафта

Решения за ландшафта - Ви Джи Еф

Със своя над 20-годишен опит, ВИ ДЖИ ЕФ е сред водещите фирми в България, специализирани в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения в няколко основни направления:
системи за инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
системи за ландшафт и зелена инфраструктура;
хидроизолационни системи за промишленото, гражданско и инфраструктурно строителство;
интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Направление ландшафт предоставя и реализира решения, свързани с:
моделиране на терена;
алеи и трафик зони;
покривни градини и зелени покриви;
дренажни решения;
архитектурни елементи;
декоративни водни площи;
укрепващи и стабилизиращи решения;

Решения за ландшафта – Ви Джи Еф ООД.