Торове и почви 🥣 Растителна защита 🍃☂

ЛЕДРА БЪЛГАРИЯ ООД

Tangra-BG-Logo

Ледра – ново поколение торове.

Тангра ново поколение торове

Ледра България е официален представител за България на торовите заводи Ледра – Гърция (2007) и Аспе де Агро – Испания (2015). През януари 2016 година в продуктовата гама се включиха и торовете на завод Еликисир Зорка – Сърбия.

На българския пазар Ледра България предлага торове от ново поколение, произведени по американска технология на GT Chemicals USA.  Основни продукти – гранулирани торове – Дубъл, Фгран, Азотни торове с контролирано освобождаване на азота, Течни торове – Трефо, Супер Дал, Специални течни продукти.

Продуктовата гама включва над 300 продукта от пет основни групи:
Гранулирани NPK торове
Гранулирани азотни торове
Водоразтворими торове
Течни торове
Торове за биологично земеделие, отговарящи на регламент 2092/91 на ЕС.

Ледра България предлага торове, произведени от следните заводи:
Агрополихим Девня – България
Неохим Димитровград – България
Ледра – Гърция
Аспе де Агро – Испания
Еликсир Зорка – Сърбия

През 2014 година, следвайки основната си концепция „Земята, основен фактор на земеделието” Ледра България интегрира система за интелигентно земеделие Грийн Макс, основните цели на която са: опазването на почвеното плодородие и ресурси, и максимизиране на добивите, чрез правилно торене на културите, а от 19 Януари 2015 г. Тангра България е и първият български партньор на организацията за Световно Сътрудничество за почвите (GSP) към Организацията на продоволствието и храните (FAO) на Обединените нации.

Ледра – ново поколение торове.