Декоративни разсадници🌴

РАЗСАДНИК НАНОВСКИ VIP

Nanovsky-RazsadnikLogo

Разсадник Нановски – контейнерна растителност.

Разсадник Нановски - контейнерна растителност

Декоративните дървета, храсти и цветя са важен компонент от модерния живот и са неразделна част от нашата домашна и работна среда, както и от местата за забавление и отдих. Ето защо пазарът на декоративни растения изисква все по-голямо разнообразие от декоративни растения за паркове, алпинеуми, цветарници, частни и обществени градини. Разсадник Нановски е създаден през 2009 година, като семейна фирма в с. Братаница, обл. Пазарджик. Вижте информация за Разсадник Нановски (Plant nursery Nanovski) на английски език. Фирмата е представена в европейската база данни, сектор Градина – EUgardens.

Основна дейност на разсадника е производството и търговията с декоративни растения. Част от търговията с декоративни растения се осъществява в Градински център Нановски. Разположението на разсадника в централна България го прави достъпен и удобен за ценителите на декоративна растителност в цялата страна. В разсадника ще откриете многообразие от широколистни и иглолистни дървета.

Разсадникът е един от водещите производители на висококачествена и стандартизирана контейнерна растителност в страната. Растителният видов състав се отглежда в работни контейнери с различна вместимост. Общата площ на Разсадник Нановски е 52 000 кв.м. Контейнерното производство е разположено върху открита площ от 49 000 кв.м. Предлагаме нашата продукция и в нашия интернет магазин.

Разсадник Нановски снабдява с декоративни растения сестринските фирми Про Плантс ЕООД и Цветна Борса Про Плантс. Ежегодно обогатяване на производствената гама според потребностите на пазара.
Провокирани от потребностите на пазара, ние в Разсадник Нановски ежегодно обогатяваме производствената си гама. Растенията се отглеждат в специални торфо-почвени смеси, които са различни за всеки вид и размер. Използваме висококачествени, специализирани торове, които действат през целия вегетативен период. Леката консистенция на материала допълнително улеснява клиентът относно пренасянето и превозването на растенията.

Заповядайте при нас, Разсадник Нановски – контейнерна растителност.