Мойте Български Храсти

Моите Български храсти е млад и амбициозен екип специализирал се в производство на разсад и млади растения за иглолистна и широколистна растителност. Нашата продукция не се нуждае от адаптиране към климатичните условия в България, което гарантира висок процент на прихващане. За нас приоритет е високото качество и удовлетвореността на клиентите.

Отговорете