Озеленяване страната 🎋 Зелени покриви 🏡

ИНОВА ТОП ГРИЙН ЕООД

Innova-Top-Green-Logo

ИНОВА ТОП ГРИЙН ЕООД

Инова Топ Грийн

Инова Топ Грийн ЕООД е специализирана компания за материали, доставка и монтаж на зелени покриви:
• Предлагаме комплексни решения за зелени покриви – проектиране, изграждане на цялостна покривна система, поддръжка на място.
• Производител сме на основни компоненти за зелени покриви – растителни чимове от седуми и екстензивен субстрат за зелени покриви. Гордеем се, че сме първият, а вероятно и единствен, български производител на Седумни чимове.

озеленена керемида GREЙNA tile• През 2023 патентовахме иновативна озеленена керемида GREЙNA tile. С модулната система с керемиди GREЙNA покривното озеленяване става достъпно и лесно приложимо за масовия потребител.

• Създадохме greina.bgпървият в страната онлайн магазин за зелени покриви – новаторски подход, който образова и дава инструменти да вдъхнем на жизненото си пространство красота и цел.
В Инова Топ Грийн работим с доверие и ентусиазъм, за да направим градовете ни по-зелени, покрив по покрив, дом след дом.

Инова Топ Грийн Зелено БГ

Зеленият покрив удължава живота на покрива. Той предпазва покривния материал от външни въздействия като слънчева светлина, дъжд, вятър и температурни колебания. Също така се подобряват експлоатационните условия на хидроизолацията и мазилката, тъй като растителността елиминира влиянието на ултравиолетовите лъчи,

Инова Топ Грийн ЕООД

Европейските покриви могат да издържат между 30 и 50 години. Зеленият покрив удължава 2-3 пъти живота на вашия покрив. Сигурно е, че ще възстановите инвестицията във вашия зелен покрив в рамките на 5 до 20 години.

Зелен покрив

Добре дошли в нашата специализирана компания за материали, доставка и монтаж на зелени покриви.