Декоративни разсадници🌴 Градински центрове 🌳 Озеленяване София 🍃

ХОУМ ГАРДЕН ТТ ЕООД

Home-Garden-TT–logo

Декоративни растения – Хоум Гарден ТТ ЕООД.

Декоративни растения - Хоум Гарден ТТ ЕООД

Фирма‚ “Хоум Гарден ТТ” ЕООД е регистрирана през 1998г. с основна дейност производство и търговия с декоративни растения. Годишно в производствените си бази фирмата произвежда до 200 000 броя от повече от 300 рода и 2000 разновидности на многогодишни растения. По-голямата част от тях са в затворена коренова система, което обезпечава целогодишно ползване. Oт тях деведесет процента са вегетативно размножени , което гарантира запазването характеристиките на вида и неговите декоративни качества.

Декоративен разсадник - Хоум Гарден ТТГрадински център „Хоум Гарден ТТ“ е разположен в София на площ от 10 дка. На тях са изградени оранжерии, складова база, административна част, демонстративна и производствена зона, транспортни алеи и всичко, необходимо за обслужване на нашите клиенти. Отличната ни техническа екипировка прави работата ни качествена.

Декоративен разсадник. Производствена база в с.Мало Конаре ,област Пазарджик е разположена на площ от 70 дка.
Пет декара от тях са отделени за единствената у нас сбирка от декоративни дървесно-храстови видове. Видовото разнообразие в нея е от 361 рода и 2267 вида и форми (species). Oт тях иглолистни са 23 рода и 450 специеса, широколистни – 160 рода и 1220 специеса, увивни – 16 рода и 150 специеса и многогодишна тревиста (перенна и алпийска) растителност – 160 рода и 450 специеса. Ценоразписи на декоративните растения.

Декоративни растения – Хоум Гарден ТТ ЕООД.

Продукти