Декоративни разсадници🌴 Градински центрове 🌳 Озеленяване страната 🎋 Посадъчни материали 🌱 Магазини за цветя страната 💐

GREEN GARDENS

1080logogreengardens_bg

Градински Център – Green Gardens, град Пловдив

Градински Център - Green Gardens, град Пловдив

GREEN GARDENS – има дългогодишни традиции в производството на декоративни храсти и цветя.

Разполага с:

~ Градински център – гр. Пловдив Озеленяване - Green Gardens, град Пловдив

~ Магазин за цветя – гр. Пловдив

Предлага :

Градински Център - Green Gardens, Пловдив~ Проектиране

~ Външно озеленяване – изпълнение

~ Вътрешно озеленяване – изпълнение

~ Поддръжка