Озеленяване София 🍃 Интериорно озеленяване и вертик. стени 👨‍🏫

ФЮЧЪР ГАРДЪН ООД

Fiuchar-Gardan-Logo

Озеленяване – Фючър Гардън ООД

Озеленяване Фючър Гардън

Ние от Фючър Гардън ООД сме задружен екип от квалифицирани ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност членове на KAБ, СЛА и EFLA, с участия в различни прояви от сферата на озеленяването и ландшафтната архитектура. Дейностите, които предлагаме са:

Озеленяване - Фючър Гардън– Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи, градини и обществени зони ;

Озеленяване - Фючър Гардън ООД София– Изграждане на декоративни настилки, архитектурни и инженерни съоръжения – подпорни стени, стъпала, дървени конструкции;

– Вертикално планиране на терен, поливни системи, покривно озеленяване;

 

– Украса, зацветяване и интериорно озеленяване;

– Консултация, диагностика и борба с вредителите по декоративната растителност;

– Професионално консултиране в областа на озеленяването, концептуални решения. Kонсултации и заверяване на документи при проектиране и изграждане на обекти за озеленяване.

Озеленяване – Фючър Гардън ООД.

В края на лятото… At the end of the summer…

Публикувахте от Future garden LTD /Фючър гардън ООД/ в Вторник, 26 септември 2017 г.