Торове и почви 🥣 Растителна защита 🍃☂ Зелени био фирми, био ферми 🌿

БОГАЯ ЕООД ЕКОФЕРМА с. Костиево

lubreks-logo5

БОГАЯ ЕООД ЕКОФЕРМА

БОГАЯ ЕООД Екоферма

БОГАЯ ЕООД произвежда и продава ЛУМБРЕКС – органичен течен тор,  ЛУМБРИКАЛ – биотор произведен от ЧКЧ и Червени калифорнийски червеи.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) притежава бактерицидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Той не съдържа фитопатогени. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес, стимулира нарастването на почвената микрофлора.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:
Биоторьт представлява екологично чист биопродукт и отговаря на всички стандарти за почвен обогатител и подобрител.
Той е жив тор. Съдържа милиарди полезни микроорганизми, както и всички необходими за растенията макро и микро хранителни елементи въ високи концентрации.
Биоторьт е възможно най-пилноценния продукт за получаване на чиста и здрава почва.
Биоторьт се използва за трайно подобрение на изтощени и разрушени почви, както и за възстановяване и повишаване на почвеното плодородие. Използва се за непосредствено торене като комплексен тор с продължително действие в зеленчукопроизводството, цветарството, за сьздаване на трайни
насаждения, за рекултивация на нарушени терени и др.
ПРЕПОРЬЧИТЕЛНИ НОРМИ:
• като компонент към смеските за разсад, саксийни цветя, вкореняване и др. – 150 – 200 л./куб.м. смеска, еднократно;
• зеленчукови култури на открито – 300-500 л./дка., еднократно;
• зеленчукови култури в оранжерии – 200 мл./растение, двукратно – при засаждане и 20 дни по-кьсно;
• картофи – 500-900 л./дка, еднократно;
• ягоди – 300-350 л./дка., еднократно;
• овощни дрвета – 2.0 – 4.0 л./ дръвче, при засаждане и 1.0 – 3.0 л. /дрвче , пролетно подхранване;
• лозя – 0.5 – 1.0 л./лозова прычка, при засаждане и 0.5-1.5 л./лоза, пролетно подхранване;
• рози – 1.0 – 2.0 л./роза, при засаждане и 1.0 – 1.5 л./роза, пролетно подхранване;
• тревни площи – 200 – 300 мл./кв.м., предсеитбено и 150-250 мл./кв.м., подхранване;
• рекултивация на нарушени терени – 250 – 350 л./дка.

ЕКОФЕРМА 22. ЛУМБРЕКС – органичен течен тор, Удостоверение за регистрация N 513/19.02.2021г. на БАБХ

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕ:
Лумбрекс е изключително ефективен, екологичен хуминов тор
с широк спектр на приложение при всички селскостопански култури оттлеждани на открито и в култивационни съорьжения.
Екстрактьт сьдържа в разтворен вид, концентрирани най-важните
хранителни компоненти на биотора – хуминови киселини, фулвокиселини и всички необходими за растенията макро и микроелементи. Това позволява да се прилага както като почвен тор преди разсаждане и по време на вегетация, така и като листен тор.
ПРЕПОРЬЧИТЕЛНИ НОРМИ:
Третиране на семена:
• Зеленчукови – 100 мл. на 1 л. вода, накисват се за 4 – 6 часа;
• Житни – 1 л. на 1 тон семена.
Разсадопроизводство:
300 мл. на 100 л. работен развор след поникване и двукратно през 5 – 7 дни;
Листно подхранване:
• зеленчукови – 250 – 300 мл./дка, 2-3 кратно;
• житни – 200 мл./дка., едно-двукратно;
• слънчоглед, царевица, рапица – 150-200мл./дка., едно-двукратно;
• тютюн – 150-200 мл./дка., двукратно;
• лавандула – 150-200 мл./дка., няколкократно през 10-15 дни;
• люцерна и тревни площи – 200-250 мл./дка., след откос;
• трайни насаждения – 200-250 мл./дка., 2-3 кратно;
• цветя и декоративни храсти – 200-250 мл./дка., няколкократно;
• стайни и градински растения – 2-3 мл. на 1 л. вода, през 7-10 дни.
Почвено подхранване:
• 1 – 3 л. тор/дка., в зависимост от големината на растенията и схемата на торене;
• стайни и градински растения – 3-4 мл. на 1 л. вода, през 7- 10 дни.

3.Червени калифорнийски червеи.