Торове и почви 🥣 Растителна защита 🍃☂ Зелени био фирми, био ферми 🌿

ЕКОФЕРМА с. Костиево

lubreks-logo5

ЕКОФЕРМА

ЕКОФЕРМА

Екофермата произвежда:

1. ЛУМБРИКАЛ – БИОТОР от червени калифорнийски червеи;

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) представлява екологично чист продукт, произведен при преработката на органични отпадъци чрез червения калифорнийски червей (Lumbricus rubellis) с прилагането на съвременна биотехнология.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е възможно най-пълноценният продукт за получаване на здрава и чиста почва и екологично чиста растителна продукция, който превъзхожда всички други подобни продукти – торф, торфени компости и смеси, оборски тор, обикновени градински компости и др.

ЕКОФЕРМА 2БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е органична, рохкава, дребно гранулирана материя с тъмно кафяв цвят, без миризма.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е най-добрия обогатител и подобрител на почвата. Съдържа множество полезни микроорганизми, както и всички необходими за растенията марко и микрохранителни елементи във високи концентрации.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) е възможно най-пълноценният продукт за получаване на чиста и здрава почва.

БИОТОР (ЛУМБРИКАЛ) притежава бактерицидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Той не съдържа фитопатогени. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стрес, стимулира нарастването на почвената микрофлора.

2. ЛУМБРЕКС – органичен течен тор, Удостоверение за регистрация N 513/19.02.2021г. на БАБХ

3.Червени калифорнийски червеи.

Екоферма Костиево – Биотор.