Озеленяване София 🍃 Градински настилки 💵

ДВОРЧЕ ЕООД

Logo-Dvorche

Озеленяване – Дворче ЕООД

Озеленяване - Дворче ЕООД

Дворче ЕООД предлага пълната гама от услуги в областта на озеленяването – проектиране, изграждане и поддръжка на градини, изграждане на поливни системи, вертикална планировка.

Екипът ни е съставен от млади и ентусиазирани хора с усет за красивото, за които озеленяването не е просто работа, а призвание.

Основните услуги, които извършваме са:

● Проектиране на градината
● Изграждане на градината
● Поддръжка на градината
● Изграждане на системи за напояване
● Вертикална планировка – терасиране на двора, изграждане на пътеки и алеи, подпорни стени

Озеленяване – Дворче ЕООД.

Проектиране Проектиране на градина
● Оглед, оценка и измерване на двора (терена);
● Обсъждане със собственика на неговите идеи. Знаем, че вие не искате просто „хубав двор”. Вие искате „вашия хубав двор”, така, както е във вашите представи. Ние можем единствено да ги вземем и да ги реализираме професионнално;
● Изготвяне на оферта;
● Изготвяне на детайлен проект.

Оформяне на двора и изграждане на моравата Оформяне на двора и изграждане на моравата
● Подготовка на двора чрез грубо изравняване, терасиране.
● Оформяне на пътеки, алеи и площадки с каменни или бетонни плочи, паркинг елементи с тревна фуга ;
● Отстраняване на нежелани храсти, дървета;
Затревяване – с тревен чим или със семена
● Засаждане на декоративна растителност
● Изграждане на алпинеум или скален кът;
● Изграждане на изкуствени езерца, реки, водоскоци.

Озеленяване – Дворче ЕООД.

Поддръжка на градината Поддръжка на градината
Важно за нас е да знаем, че трудът ни не е отишъл „на халос. Ако след завършването й градината просто се остави „да си расте”, много скоро ще се покрие с бурени и ще обрасне в храсти и клони. Затова е важно да се продължи работата по градината и след изграждането й. Ние предлагаме пълната гама от дейности по поддръжка на двора:
● За тревната площ – косене на трева, аериране, валиране, подсяване на оголени участъци, грапене, наторяване, третиране с хербициди срещу плевели, ръчно плевене;
● За декоративната растителност – подрязване на храсти, дървета, живи плетове, отстраняване на излишната растителност и градинските отпадъци, подмяна на прецъфтели цветя, третиране с препарати за растителна защита;

Изграждане на системи за напояване Изграждане на системи за напояване
Нереално е да си представим, че само с помощта на маркуч, пръскачка и добро желание ще постигнем хубава, зелена градина. Това обикновено помага през първите няколко месеца, докато вали или вси още имаме ентусиазъм. С настъпването на лятото и влагата и ентусиазма ни намаляват реципрочно. Ние изграждаме автоматизирани системи за напояване, които да осигуряват редовно и адикватно поливане, според нуждите на растенията ви и сезона. Работим с продуктите на водещите марки Hunter и Rain Bird.