👌 Организации, Асоциации, Инициативи

Асоциация на производителите на декоративни растения

Logo-asociaciya-proizvoditeli

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове – обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица – производители на декоративни растения.

Асоциацията обединява своите членове с цел защита на техните интереси. Взаимодействие с органите на държавната власт и управление. За създаване на оптимални условия за развитие и ефективност на стопанската дейност на членовете й. Тя е неполитическа организация. И е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

Асоциацията съдейства за развитието на отрасъла. Като подпомага сътрудничеството със сродни организации в страната и чужбина. С цел свободен обмен на информация, опит и бизнес.