Организации, Асоциации, Инициативи 👌

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

APDRB-logo

Асоциация на Асоциация производителите растения в България

Асоциация производителите растения

АПДРБ е основана през 2011 г. от собствениците и управителите на 25-те най-големи разсадника за декоративни растения. Една от най-важните цели на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България е да насърчава диалога между професионалистите, институциите и обществото, за да може производството на декоративни растения в България да се развива и да се осигурят по-добри условия за българските разсадници.

От 2018г. Асоциацията на производителите на декоративни растения в България е активен партньор по 3-годишна програма „Зелени градове за устойчива Европа“

Асоциация производителите растения

Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове – обединяваща български дееспособни физически и/или юридически лица – производители на декоративни растения.

Асоциацията обединява своите членове с цел защита на техните интереси. Взаимодействие с органите на държавната власт и управление. За създаване на оптимални условия за развитие и ефективност на стопанската дейност на членовете й. Тя е неполитическа организация. И е независима от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

АПДРБ Зелено БГ

Асоциацията съдейства за развитието на отрасъла. Като подпомага сътрудничеството със сродни организации в страната и чужбина. С цел свободен обмен на информация, опит и бизнес.