Организации, Асоциации, Инициативи 👌

Асоциация на Професионалните Озеленители в България

Logo-asociaciya-ozeleniteli

 

Асоциация на Професионалните Озеленители в България

Асоциация на Професионалните Озеленители в България

Асоциацията на професионалните озеленители в България е неправителствена, независима, професионална, доброволна организация. Чието съществуване не се ограничава със срок. АПОБ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в  частна полза.

Учредена е на основание на Закона за юридическите  лица с нестопанска цел. И е посветена на развитието и подкрепата на лицата занимаващи се професионално с  изграждане, оформяне и поддържане на озеленени площи. Асоциацията осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и нейния устав приет на учредителното събрание.