Организации, Асоциации, Инициативи 👌

Асоциация на парковете в България

Logo-asociaciya-parkove

 

Асоциация на парковете в България

Асоциация на парковете в България, национален парк Пирин

(АПБ) е учредена на 28.01.2003 г. в гр. София, като неправителствена организация с идеална цел, създадена в обществена полза. Към настоящия момент в нея членуват 4 колективни члена (1 сдружение и 3 дирекции на природни паркове в България) и 15 индивидуални члена (активни граждани, подкрепящи опазването на биоразнообразието и застъпничеството за политики за устойчиво развитие).

Целта на Асоциация на парковете в България е да работи за развитие и опазване на системата от защитени територии в страната, съхраняване на биологичното разнообразие на България и популяризиране на устойчивото развитие чрез балансиране на екологични, социални и икономически интереси. АПБ е член на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи “За да остане природа в България” и един от активните инициатори на застъпнически кампании за опазване на природата в България.

Боженски чифлик

Боженски чифлик е един от бизнесите подпомагащи биоразнообразието, които Асоциацията на парковете финансира.

Публикувахте от Асоциация на Парковете в България в Сряда, 13 юли 2016 г.