🍃 Озеленяване София

АРХИДЕЯ ГАРДЪН

Logo-Archidea-Garden

Озеленяване – Архидея гардън

Озеленяване - Архидея гардън

Фирма „Архидея гардън” е основана през 2003 г. Във фирмата работят квалифицирани специалисти ландшафтни архитекти и инженери – озеленители.
„Архидея гардън” има богат опит в проектирането, изпълнението, изграждането и поддръжката на зелени зони.

Фирмата предлага проектиране и монтаж на поливни системи – представители сме на “Irritrol”.

Имаме богат опит, както в екстериорното, така и в интериорното озеленяване: частни дворове; градини и тераси в ресторанти и заведения за хранене; зелени площи пред обществени и бизнес сгради; комплекси от затворен тип.

Всяко решение от нашата фирма Архидея гардън се базира на индивидуален подход и е оптимално с оглед конкретния обект, неговото местонахождение, големина, предназначение и възможности на терена.

Нашите специалисти имат уникален опит и креативен подход при реализирането на сезонни градини с цъфтящи растения, подбор на интериорни зелени акценти, съобразени с дизайна и цялостната визия на обекта.

Продукти