Озеленяване София 🍃

АЛД ГАРДЪН ЕООД

Logo-ALD-Garden

Озеленяване – Алд Гардън ООД

Озеленяване - Алд Гардън ООД

АЛД – ГАРДЪН ООД е една от първите частни фирми за градинско-парково строителство и дизайн в България. Регистрирана е през 1994 год.

Фирмата е специализирана в проектирането, изграждането и поддържането на зелени площи, включително направа на декоративни дворни настилки, градинска мебел и съоръжения, водни площи, детски кътове, озеленяване.

Работен екип: Управители – преподаватели в Лесотехнически Университет – София; Проектанти – дипломирани ландшафтни архитекти с лицензен печат; Технически ръководители – квалифицирани дипломирани ландшафтни архитекти

Продукти