Градина – оразмеряване

gradina-orazmeryavane-proekt

Градина – оразмеряване

Оразмеряването е действие, подобно на измерването. На готовия проект са отбелязани всички разстояния. Прекарваме нанесената в проекта базова линия и с кръстачката означаваме точките от проекта. На техните места забиваме колчета, дълги най-малко 40 см. Така че след забиването да се показват над равнището на терена най-малко с 10 см. След като завършим оразмеряването, забитите колчета се свързват с канап. А линиите се прекарват с мотика или с върха на права лопата. Местата на дърветата и единичните храсти се отбелязват с колче. А при групите храсти – с контура им, като при засаждането е достатъчно да се отбележат точните места.

означаваne точките от проектаПри малките цветни градини много рядко се налага да се оразмеряват алейните дървета. В смесената градина обаче е неоходимо да се отбележат редовете и в овощната й част. Когато се изкопават ямките, обозначителните колчета се изваждат, за да не пречат. Ако се използва дъска за засаждане, може да се избегне повторното означаване на местата. За тази цел се използва дъска дълга 1,5 м. и широка 15-20 см., чиято среда се означава чрез триъгълен прорез. По същия начин се отбелязват средите на двата края. За улеснение на дъската може да се закове дръжка и така летвата за засаждане е готова. Преди изкопаването на ямките нагласяваме средата на дъската така, че да съвпада с колчето, а в двата крайни прореза забиваме две нови. Така означаваме редовете, след което спокойно се заемаме с изкопаване на ямките, защото ако при засаждането поставим дъската между двете колчета, средният прорез ще показва мястото на дървото.

Отговорете