ЕЛА, гарантиран декоративен ефект

Ela-Abies

ЕЛА, гарантиран декоративен ефект.

ABIES Link Сем. PINACEAE
Елите със своята красива пирамидална форма и хубава листна маса са особено красиви паркови дървета, които се срещат често в градините, където имат голям декоративен ефект.
Всички ели представляват вечно зелени дървета с правилни, прешленовидно разположени клони. Листата им са тясно линейни и винаги плоско иглести. Наредени са върху клонките спирално или по-често привидно в два реда и обикновено са разперени. Плодът е изправена нагоре шишарка с цилиндрична форма. Шишарките узряват за един вегитационен период. Семената им се отделят от плодната люспа заедно с едно крилце и се отличават със слаба кълняемост.

Елата вирее на влажна, хранителна, богата на хумус и дълбока почва. Тя не успява добре на сухи, песъчливи, тежки, непроветриви, глинести или варовити почви, както и на много мокри, блатливи почви. Изисква по-голяма въздушна влага. Влажният планински или морски климат и подхожда най-много. Младите растения, както и младите клонки при някои видове са чувствителни на късните студове. За елата трябва да се избягва източно и южно изложение, като се предпочита северно и западно. Нормалното си развитие елите достигат само на открито място, но могaт да издържат на полусянка или под лекото засенчване на високи дървета. Те не понасят изпълнения със сажди и дим въздух. Затова мъчно виреят в големите прашни градове. Изключение прави главно А. concolor.

ЕЛА, гарантиран декоративен ефект.

Размножават се чрез семена, присаждане и резници. Повечето видове се размножават чрез семена, като А. alba, А. balsamea, А. concolor, А. grandis, A. loviana, А. Nordmanniana, A. sibirica и др. Те се посяват на открито, като младите растения се засенчват през лятото. Полученият разсад се пикира на една или двегодишна възраст. Добре е да не се засаждат на постоянно място преди четвъртата им годин. По-добрите и по-интересни видове, като А. amabilis, A. arisonica, A. cephalonica, A. cilicica, А. nobilis, А. pinsapo и др., се посяват в студен парник.

Сортовите с отличаващите се по боя листа и плачущите форми се прeсаждат върху А. alba, а дългоиглестите форми – върху А. Nordmanniana. Присажда се на странично допиране под стъкло или на прост разцеп на върха през април и май на открито под звънец. Подложките се подготвят предварително в саксии. За калеми се вземат винаги връхни клонки. Ниските форми се развъждат главно чрез резници, които се правят рано на есен в сандъчета и после се пренасят в цветарница.

Елите се използват за единично и групово засаждане в градините.
Известни са около 40 вида, много от които си приличат доста и е мъчно практически да се различат на пръв поглед.
А. alba M I l l. ( A. pectinata DC). Обикновена ела. Отечество – Ср. Ю. Европа. Елата има право стъбло, което достига 30 – 40 мвисочина, като развива красива пирамидална корона. Елата е чувствителна към внезапните промени на температурата. Семето никне за 3- 4 седмици след посяването. Отначало се развива бавно, не понася нечистия градски въздух и затова не е подходяща за големи градове. А. a. var. pendula. Клоните са много живописни и и се разклоняват към върха, като увисват надолу.

ЕЛА, гарантиран декоративен ефект.

А. Nordmanniana L k. Отечество – Кавказ и Мала Азия. Тази ела достига до 25 – 30 м височина. Тя е по-малко чувствителна на късните студове от обикновената ела и е много по-красива от нея. Ето защо тя се използва повече при украсата на градовете.
А. cephalonica L o u d. Гръцка ела. Отечество – Гърция. Достига до 20 м височина. Тази ела е по-устойчива на суша и предпочита по-топлите варовити почви, но вирее също добре при влажна атмосвера и по-умерен климат. Много красиво парково дърво.

А. pinsapo B o i s s. Oтечество – Испания. Достига до 20 м височина с широка пирамидална корона. Този вид има особено декоративен ефект в градините. У нас може да вирее само в по-топлите райони на страната. Среща се в Стара Загора, Белово Бургас. Може да намери по-голямо приложение в Южна България и Черноморието.
А. concolor L d l. Отечество – Сев. Америка. Тя е една от най-красивите ели. Отличава се по сивобялата си кора и сивиая цвят на листата. Издържа добре на суша и на ниски зимни температури. Има бърз растеж и не понася засенчването. Издържа повече от всички други ели на градските сажди и пушек.

А. grandis L d l. Отечество – Сев. Америка. Близък до горепосочения вид, но изисква по-голяма атмосверна и почвена влага. Има бърз растеж, достига до 60 м височина. Много красив вид за засаждане в градините.
А. balsamea M i l l. Отечество – Сев. Америка. Има по-слаб растеж, като достига 15 – 25 м височина. Вирее добре при по-голяма атмосверна влага. А. b. var. nana. Ниска форма с почти чашовиден растеж.
А. nobilis L d l. Отечество – Сев. Америка. В отечеството си достига повече от 60 м височина. Има величествен изглед и красива сива боя на листата.

Отговорете