Детски площадки за хубави игри на децата навън

Detski-ploshtadki

Детски площадки за хубави игри на децата навън.

Желанието за игра се появява естествено при всички деца. Самият процес повишава самочувствието им, отваря светогледа им към нови възможности и развива социалните и словесни умения. Помага им да взимат решения при определени проблемни ситуации. От създаването си в началото на 20 век до днес детските площадки са се променили драстично. Изолираните метални парчета са се превърнали в тематични съоръжения. Такива, в които творческата дейност е безкрайна, но и стандартите за издръжливост и безопасност са много по-високи.

Все пак е важно да се помни, че процесът и качеството на игра не могат да бъдат закупени. Те са част от детското въображение. Следователно целта на проектирането на детски площадки е да се създаде среда. Среда, която ще привлича децата и обогатява техните занимания.
При изграждането на детски площадки се залага като основен акцент – висока игрова стойност.  Това е оптималното съчетаване на безопасни условия за игра с предизвикателство към уменията на децата. За да преодоляват трудности и да бъдат стимулирани в подобряването и развитието на техните способности.

Детските площадки могат да се разделят на няколко групи. Има площадки за съвсем малки деца, които все още не са достатъчно координирани и не са развили своята ловкост, сила и концентрация. Тази група площадки се изпълняват изцяло от каучукова ударопоглъщаща настилка, която предпазва малчуганите при падане. Съоръженията за игра са опростени, със заоблени ръбове и лесен достъп. Пързалките са с малък наклон, стъпалата им са широки. При този вид площадки трябва да се съобрази необходимостта от присъствие на възрастни хора на площадката, които да подпомагат децата в техните игри. Люлките са единични, с достатъчно дълбока зона за сядане и задължително имат облегалка, която да не позволява на детето движение назад. Допустимо е да се монтират т.нар. ”клатушки“.

Детски площадки за хубави игри.

Детските площадки за по-големи деца могат да се изградят с уреди за игра, които да развиват техните физически и умствени качества – сила, ловкост, издръжливост, координация, баланс, равновесие и много други. В тези площадки винаги е добре да има и елемент на премерен риск, който е атрактивен за децата и им помага да овладяват страховете и да се пазят сами.

Фирмите изграждащи детски площадки имат в каталозите си си различни модели детски и спортни съоръжения за деца на възраст от 2 до 18 години /пързалки, люлки, клатушки, катерушки, въртележки, детски съоръжения, беседки, пейки, перголи, фитнес уреди за деца, фитнес уреди за възрастни, паркова мебел, декоративно осветление, съдове за отпадъци, саморазливни настилки, каучукови настилки, ударопоглъщащи настилки, EPDM и акрилни настилки за тенис кортове, футболни, волейболни и баскетболни игрища – машинно полагане за външно и вътрешно приложение, специализирани съоръжения за деца в неравностойно положение, фитнес уреди за възрастни и деца в неравностойно положение/, изцяло покриващи изискванията на ЕС за качество и стандарт.

Те разполагат с нова и отговаряща на съвременните изисквания строителна механизация, машини, съоръжения и транспортни средства, от водещи марки, доказали своята надеждност, ефективност и производителност. А също  разполагат и с необходимият инженерно – технически състав, както и необходимият брой специализирани работници, като ключова роля имат опитът, уменията и знанията. Мисията на Фирмите изграждащи детски площадки е да съдействат за формирането на положително отношение на обществото към спорта и детските игри.

 

Отговорете