Декоративните треви, украшения за градината, алпинеума

trevi-ukrasa
Pennisetum setaceum

Декоративните треви, отлични украшения за градината или алпинеума.

При декоративните треви ще намерите различни видове, които примамват с цветовете си, или с окраската и формата на листата. Те са отлични украшения за градината или алпинеума. В семейството на декоративните треви съществува значително разнообразие. Декоративните треви могат да бъдат както великани, достигащи до 2 м височина, а също така и миниатюрни джуджета, чиито ръст не е по-висок от 20 см.

Освен по височината, тревите се различават и по кореновата си система. Някои треви образуват туфи, а други развиват огромни коренища, които могат да превземат големи площи. Декоративните треви цъфтят с различни цветове от началото на пролетта до късна есен. Изборът на  декоративни треви е голям, например ако изберете Pennisetum alopecuroides, тя ще цъфти от август до септември.
Също така препоръчваме като особенно красиви Pennisetum setaceum, или пурпурно-виолетовата трева Pennisнetum vilosum. През зимният период много добре се запазват листата на тревите от вида miskanthus, което позволява да имате красива и привлекателна гледка в двора си и през най-студените месеци от годината.

 

Отговорете