АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ – ефективност, удобство и икономичност.

Автор: Димитър Димитров, фирма ДИ КЪМПАНИ ООД.

Една паркова площ се формира посредством композиране на растителността и архитектурните елементи. Докато изграждането на един такъв облик в голяма степен е плод на творчески виждания и професионално познание, то поддържането на отделните елементи, в частност на живата материя, е строго съобразено с индивидуалните изисквания на отделните растителни видове. Един от основните фактoри е водата.

Поливането е едно от най-важните условия за отглеждането на качествени зелени площи. Известна е максимата на специалистите в областта: „За да имате трева, която да ви радва окото, дайте ú да яде, да пие и я косете редовно”. Трите основни операции при поддържането на една изградена зелена площ – торене, поливане и косене, трябва да бъдат съгласувани помежду си.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ.

В естествените си местообитания растенията са се приспособили да се задоволяват с количеството валежи, характерни за всеки район. Но когато става въпрос за изкуствено създадена зелена площ, която искаме винаги да бъде свежа и с добър естетически вид не може да разчитаме само на природните условия, а трябва да помислим за изкуствено осигуряване с вода.

Съществуват различни начини за поливане, но за да бъде ефективно трябва да се съобразим с редица условия, като количеството валежи за даден район, наклон на терена, вид на почвите, изпарения и т.н. и да се изчисли допълнителното количество вода, което е необходимо на растенията. Като се има в предвид различната нужда от вода на растeнията, ние много трудно можем да осъществим това окомерно с ръчно поливане. Затова е нужно да се насочим към професионална поливна система, която да осигури равномерно напояване с точно определено количество вода, в зависимост от поливната норма на всеки растителен вид.

Най-ефективното поливане е това, което в голяма степен наподобява естествените валежи, а именно т. нар. дъждуване. То се прилага предимно при тревната и ниска растителност. При дървета, храсти и цветя се използва и капково напояване, което може да спести разход на вода, без това да се отрази на физиологичното състояние на растенията. Удобство, съчетано с ефективност и максимално спестяване на време и средства, може да получим единствено от автоматизирана подземна поливна система. Всички тези фактори обуславят инвестиране в едно съоръжение, което с течение на времето ще ни спести доста средства, за сметка на удоволствието ни, че сме създали една красива зелена площ, на която можем да се наслаждаваме ежедневно.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ.

При избора на поливна система трябва да се съобразим с редица условия. Едно от най-важните е качеството на отделните елементи от поливната система. Основен компонент са разпръсквачите. Наред с качеството на материалите, от които са изработени, надежността, трайността и функциите, те трябва да гарантират изключително прецизно водно разпределение по целия радиус. Богатата гама на продуктите ни гарантира избор на най-подходящите разпръсквачи за съответната площ. Това ще осигури максимално равномерно разпределение на водата и ограничаване на поливането само в рамките на зелената площ без да се мокрят стени, огради, настилки и други съоръжения.

Друга съставна част от поливната система са тръбите и скрепителните елементи. Те трябва да отговарят на стандартите за водопроводни съоръжения, да имат необходимата здравина, трайност и издръжливост. Важен фактор е автоматизацията. Тя се осъществява чрез програматор, електромагнитни клапани и датчик, измерващ влагата, които са свързани електрически. Програматора е електронно устройство, чрез което се регулират циклите на поливане. Неговите функции трябва да позволяват различни възможности за задаване на часове и дълготрайност на поливане. Най-подходящото време през денонощието за поливане е привечер, когато изпарението от повърхността на почвата намалява и се създава възможност за ефективно използване на водните количества през нощта.

Повечето програматори се захранват с напрежение 220V, но съществуват и такива, които са с батерии. Това създава удобство при монтажа, когато нямаме възможност да осигурим ел. захранване с високо напрежение. Друго предимство при захранване с батерии е, че сигналите подавани от програматора са импулсни, а не постоянни, както е при високоволтовото захранване, което удължава живота на електромагнитните клапани. Трябва обаче да споменем, че между програматора и клапаните напрежението е 24V , което означава, че в зелените площи няма опасност от нещастни случаи, предизвикани от електричество.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ.

Често използвани са безкабелни системи, при които упралението се осъществява от отделни контролни модули (приемници) и предавател чрез радио или инфраред връзка. Съществуват и други възможности за управление – чрез декодерни системи и специални софтуерни програми, които се използват при много големи площи.

Друг елемент на поливната система е датчика за дъжд. Неговата функция е да не позволява работа на системата при валеж, с което се избягва излишен разход на вода и се предпазват растенията от преовлажняване. Съществуват сензори за почвена влажност и такива за отчитане на валеж.

Всички тези компоненти създават добре работеща поливна система само в случай, че са подбрани, разпределени и монтирани по най-правилния начин. Това може да се осъществи само ако добре познаваме продуктите, техните характеристики, както и да знаем как да направим хидравличните изчисления, които са строго специфични за всяка една система. За всичко това можем и трябва да се доверим само на добре подготвени специалисти в тази област. В случаите, когато някои от дейностите не са съобразени и извършени правилно, това рефлектира върху качеството на поливната система.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ.

От голямо значение за ефективността на поливната система е добре изготвения проект. За да сме сигурни, че е правилно изработен е необходимо да обърнем внимание на няколко основни фактора:

Разположение на разпръсквачите. Правилният принцип е поставянето им на радиус разстояние, т.нар. схема на стопроцентно презастъпване. Казано с други думи, не е достатъчно разпръсквачите просто да мокрят цялата площ, а е нужно да има презастъпване между водните струи, което ще осигури равномерно разпределение на водата по целия терен. Важно условие също е познаването на продукта по отношение разнообразието на разпръсквачите и дюзите и спецификата на техните параметри. Едно от изискванията е да не се допуска съчетаване на разпръсквачи с различна норма на поливане.

Обособяване на зони за поливане. Важно е да се направят правилно хидравличните изчисления и разделянето на зони да се съобрази с параметрите на водоизточника. Когато не се спазят тези условия не можем да разчитаме, че имаме добре работещо съоръжение. В повечето случаи се получава така, че водната струя не е равномерно разпределена, получават се зони на преовлажняване и сухи участъци, но вината не е в продукта, а в начина на проектиране и изчисляване на системата.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Правилното монтиране на всички елементи е от решаващо значение за качествена работа на поливната система. Много често се налага да се проявява гъвкавост в процес на монтажа, в случаите, когато има изменение в проекта за озеленяване. В такива моменти е много важно да се вземе адекватно решение за промяна на схемата, така че да не се наруши целостта и прецизността на самата поливна система.

От това следва, че монтирането на такова съоръжение трябва да бъде извършено от тясно специализирани кадри в тази област, а не от лица, които могат да монтират тръби. В противен случай много често се стига до ситуация, в която едно и също нещо се изгражда няколко пъти, докато след намесата на специалисти, се осъществи качествено съоръжение.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ. Важно изискване, по отношение на водоизточника, е да не се допуска преминаването на механични примеси през системата, имайки предвид, че някои от елементите са съставени от доста фини части. Попадането на всяка частица би довело до неприятни последствия. Поради това е нужно да бъдат монтирани филтриращи съоръжения, които да предотвратяват евентуални повреди в поливната система.
От всичко казано до тук можем да обобщим, че автоматизираните поливни системи са важен фактор за създаване и поддържане на спокойна, отпускаща и красива зелена среда.

ДИ Къмпани ООД е специализирана в изграждането на автоматизирани поливни системи и предлага възможност за пълно обслужване по отношение на поливането, изцяло съобразено с Вашите идеи и решения за дендрологичното оформяне на зелените площи.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ.

Някои от значимите обекти, изградени от фирмата са:

– голф-клуб “ЕЪР СОФИЯ” – гр. Ихтиман (500 дка);
– стадион “ЕЪР СОФИЯ” – гр. Ихтиман;
– хотел “ХЕЛЕНА САНДС” – к.к. Слънчев бряг;
– хотел “ХЕЛЕНА ПАРК” – к.к. Слънчев бряг;
– хотел “ПОМОРИЕ” – к.к. Слънчев бряг;
– хотел “МАДЖЕСТИК” – к.к. Слънчев бряг;
– хотел “КУБАН” – к.к. Слънчев бряг;
– хотел “МАГНОЛИЯ” – к.к. Златни пясъци;
– хотел „ХИЛТЪН” – гр. София
– в.с. “ЕЛИТ – 2”, “ЕЛИТ – 3”, “ЕЛИТ – 4”, – к.к. Слънчев бряг;
– ВИП домове “ОАЗИС” – к.к. Слънчев бряг;
– Вилно селище “ОАЗИС”-къмпинг Оазис – с. Лозенец;
– Месопреработвателен завод “ТАНДЕМ” – гр. Попово;
– Зелени площи на „ДАНОН-СЕРДИКА” АД- гр. София;

– Офис сграда на ”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА”-бул. Драган Цанков;
– Завод ФЛОРИНА – гр. София;
– Логистичен център “БИОМЕТ” – гр. Севлиево;
– БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ –ж.к. Младост 4;
– ТЦ „КОРЕКОМ ПРИНЦЕС” – ж.к. Младост 4
– частно училище “РОВЕЛ”, включително три пансиона и тенис – корт;
– десетки частни дворове в София и цялата страна.

АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Източник: ДИ КЪМПАНИ ООД

Коментари (1)

  1. Много сме доволни от ДИ КЪМПАНИ, фирма на която може да се разчита, а такива не са много днешно време!

Отговорете