9 вида тревни заместители

Trevni-zamestiteli

9 вида тревни заместители.

Основата, върху която се изгражда всяка градина е тревата. Всеки градинар знае, че получаването на добро тревно покритие може да се окаже трудна задача. Някои от най-честите проблеми са лоша почва, силното засенчване, липсата на вода. А също и преовлажнена почва, проблеми с плевелите и др.

Има различни почвопокривни растения.  Отличават ги особеностите на растежа, технологията на размножаване, създаването на площи от тях и отглеждането им.  Ще разгледаме, кои видове са най-подходящи, какви особености има всеки от тях и как можем да създадем чисти тревни площи.

Типични представители на групата на тревните заместители са троскота и бялата, нискорастяща детелина. Те могат да се използват при затревяването, самостоятелно или в комбинация със сухоустойчиви тревни смески.

Бяла детелина (Trifolium repens). Това е ниска бобова трева с пълзящи вкореняващи се издънки. Не особено взискателна към почвените условия. Тя е светлолюбива и устойчива на студ, понася отъпкване. След коситба подраства бързо и енергично. Подходяща е за обикновени и ливадни паркови и спортни площи. Използва се също за укрепване на откоси. Кореновата й система прониква на дълбочина 40 см. Това медоносно растение формира красив тревен килим.

Троскот (Cynodon dactylon). Това е многогодишно тревисто растение с дълго пълзящо коренище с подземни и надземни издънки. Стеблата възходящи или изправени. Троскотът е светлолюбив и силно сухоустойчив вид. Понася засоляване на почвата, което го прави подходящ за използване по морето. Издържа на натоварване и има силна възобновителна способност. За озеленяване на паркови тревни площи се използват селектирани видове с по-нежни листа.

9 вида тревни заместители.

За създаване на зелено покритие на засенчени места, може да се използва винка (зимзелен). Ако засадите отделни растения, те бързо ще превземат площта. За да ускорите процеса изваждайте вкоренени растения винка и засаждайте там, където няма достатъчно. Можете да си купите винка от градински център Флора Дизайн.

Подходящ за сухи, засенчени места е и бръшлянът. Той се засажда като се правят бразди през 15 см, в които се поставят стъбла от бръшлян, след което се покриват с почва, така че само листата им да се показват. Растенията се вкореняват и бързо покриват площта. За да бъде красив бръшлянът трябва да се коси 2 пъти годишно.

За сенчести места е подходяща  и горската теменужка. Тя образува издънки  и формира плътни чимове. За да създадете покритие от горска теменужка трябва да засадите растенията на разстояние 10х10см или по-рядко. Сгъстяването на горската теменужка става сравнително бързо.

За терени с тънка почва, която изсъхва много бързо са подходящи седумите и семпервивумите. Семпервивумите са по-плътни и сравнително по-ефектни като покритие. Те сгъстяват по-бавно докато седумите, макар не толкова ефектни се развиват и уплътняват по-бързо. Тези растения имат огромното предимство, че могат да бъдат в отлично състояние без поливане.

За сухи терени с достатъчно почва се препоръчва белия равнец. Ако се коси редовно, той формира гъст мек чим. Равнецът се развива добре с една поливка седмично, но той може да се използва и без напояване. Имайте предвид че белият равнец не е устойчив на отъпкване. Той е отличен избор за вили, където още няма изградена поливна система.

9 вида тревни заместители.

Добър вариант за слънчеви или слабо засенчени сухи площи е червеният оксалис. Червената детелина е много сухоустойчива, но при силно засушаване и топло време се нуждае от поне една поливка на 10 дена, за да не изпадне в покой. През зимата растенията почти винаги губят надземната си част, която се възстановява отново през раната пролет.

За силно заплевелени с различни многогодишни плевели места се препоръчват тревистите видове пелин. Пелинът отделя в почвата вещества потискащи развитието на всички останали растения. След като пелина се справи с плевелите той може да бъде премахнат с хербициди, а на негово място да се създаде класически тревен чим. Технологията на създаване на покритие от пелин са същите като при белият равнец, който също има склонността да потиска развитието на останалите растения.

Изборът на тревни заместители вместо типично тревно покритие може да даде добър ефект. Много от използваните видове освен зелено покритие ще цъфтят. А това е особено атрактивно имайки предвид големите площи, които заемат. Грижите, които трябва да полагате, за да поддържате покритието живо и в добро състояние са сравнително малко и затова тревните заместители стават все по-популярни.

Тревни заместители можете да си купите от фирмите регистрирани в категория ⛳ Затревяване във фирмения каталог на zeleno bg.

Отговорете